Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

Καλή Σαρακοστή Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ


Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίω, ἀληθής νηστεία, ἥ των κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καί ἐπιορκίας, ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος.

(Ἀπόστιχο Ἰδιόμελον  Ἦχος γ' Καθαρᾶς Δευτέρας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...