Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣΕπικήδειος λόγος Αθανασίου Μπιλιανού εκπαιδευτικού.

Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω (Ψαλμ. ρμε΄ 2).  
Αὐτὴ ὑπῆρξε, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ παρακαταθήκη ποὺ ἄφησε πίσω του ὁ μακαρία τῇ λήξει μέγας ἱεροψάλτης τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας Βασίλειος Πρόγκας. Γέννημα θρέμμα τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς, ἀνατράφηκε καὶ ζυμώθηκε πνευματικὰ στὴ μυστηριακὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ μικρὸς διακρίθηκε γιὰ τὸ χάρισμα τῆς καλλιφωνίας του, τὸ ὁποῖο καλλιέργησε καὶ ἐξέλιξε κοντὰ στὸν φημισμένο δάσκαλο τῆς ψαλτικῆς τέχνης Παναγιώτη Μακρυγιάννη, τὸν μετέπειτα ἀδελφὸ τῶν ἱερῶν Μονῶν Ὀμπλοῦ καὶ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μοναχὸ Πανάρετο.
Ὁ μακαριστὸς Βασίλειος ὑπῆρξε ἄξιος διάδοχος τῶν μεγάλων ἱεροψαλτῶν τῆς Πάτρας, συνεχίζοντας τὴ μακραίωνη παράδοση τῆς πόλης, ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν πλούσια καὶ ζωογόνο μουσικὴ καὶ ἐκκλησιαστική μας κληρονομιά. Ἐλάμπρυνε καὶ ἐκόσμησε ὁ Βασίλειος τὸ ἀναλόγιο πολλῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν. Μεταξὺ ἄλλων, χρημάτισε πρωτοψάλτης στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Πατρῶν, στὸν Ἅγιο Βασίλειο Βραχναιίκων, στὸν Ἅγιο Χαράλαμπο Τσουκαλαιίκων καὶ στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ Καμινίων, ἐνῶ σταθμὸ ἀποτέλεσε ἡ προσφορά του γιὰ πέντε χρόνια στὸ ἀριστερὸ ἀναλόγιο τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελίστριας. Ἀναμφίβολα, κορυφαία στιγμὴ στὴν πλούσια καὶ πολυετὴ ψαλτική του διακονία ὑπῆρξε ἡ ἐκλογὴ καὶ ἀνάδειξή του ὡς Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περιχώρων "Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός", θέση ποὺ διατήρησε γιὰ τρεῖς συνεχεῖς θητεῖες.
Αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου (Ψαλμ. ρμδ΄ 21).
 Ὁ λόγος τοῦ ψαλμῳδοῦ βρῆκε πιστὴ ἐφαρμογὴ στὸν ἀοίδιμο Βασίλειο, ὁ ὁποῖος γιὰ ἑξῆντα καὶ πλέον χρόνια ὕμνησε καὶ ἐδόξασε τὸν Θεό, τίμησε καὶ ὑπηρέτησε μὲ μοναδικὴ ἀφοσίωση τὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία.
Ἀξέχαστες θὰ μείνουν οἱ παραινέσεις τοῦ Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους ψαλμῳδοὺς γιὰ τὸ λιτὸ καὶ ταυτόχρονα μεγαλοπρεπὲς ὕφος ποὺ καλοῦνταν νὰ ἀκολουθήσουν στὴ διακονία τους, ἐνῶ μνημειώδης ὑπῆρξε ἡ ἀποστροφή του «δὲν ἀντιδικῶ μὲ συναδέλφους», δίνοντας στὶς νεότερες γενιὲς τῶν ἱεροψαλτῶν τὸ μήνυμα γιὰ ἀνιδιοτελὴ καὶ μὴ ἀνταγωνιστικὴ προσφορὰ στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο.
Ἀναμφισβήτητα, ὁ μακαριστὸς Βασίλειος εὐεργετήθηκε ἀπὸ τὴ ζωή, ἔχοντας ὡς μοναδικὴ καὶ ξεχωριστὴ συνοδοιπόρο τοῦ βίου του τὴν ἀξιαγάπητη καὶ τόσο προσφιλὴ σὲ ὅλους Μαρία, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν δύο παιδιά, τὴ Λένα καὶ τὸν Χρῆστο. Ὁ καλὸς Θεὸς νὰ τοὺς δίνει παρηγοριὰ καὶ κουράγιο, ἐνθυμούμενοι πὼς ὁ Βασίλειος ἀφήνει πίσω του ἀγαθὴ μνήμη σὲ ὅσους βρέθηκαν κοντά του. Ὅλοι, ἐπίσης, θὰ θυμοῦνται μὲ νοσταλγία τὸ πηγαῖο χιοῦμορ καὶ τὴ μοναδικὴ ἁπλότητά του, ποὺ ἔκανε τοὺς πάντες νὰ τὸν ἀγαποῦν καὶ νὰ τὸν χαίρονται.
Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.
Προπέμπουμε σήμερα στὴν αἰωνιότητα ἕνα πιστὸ τέκνο καὶ ἄξιο διάκονο τῆς Ἐκκλησίας, ἔχοντας στὴ σκέψη μας τὴν ἀνεπανάληπτη εὐχὴ "μακαρία καὶ αἰωνία ἡ μνήμη του". Ὁ τῶν νεκρῶν καὶ ζώντων Κύριος νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴ τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου καὶ νὰ τὸν ἀξιώσῃ τῆς ἀδιαδόχου Βασιλείας Του, τὴν ὁποία εἴθε νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Γένοιτο.
Βασιλείου τοῦ ἀοιδίμου πρωτοψάλτου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, αἰωνία ἡ μνήμη! 


Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2017)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  298η  

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν


Παιδιά μου εὐλογημένα,
             Ὁ οὐρανὸς καὶ πάλι ἀνοίγει καὶ κατέρχεται ὁ Κύριός μας, γενόμενος ἄνθρωπος γιὰ νὰ θεραπεύσῃ τὸ πρόσλημα, δηλαδή τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ νὰ λυτρώσῃ, μὲ αὐτὴ Του τὴν κένωση, τὸ ἀνθρώπινο γένος.
            Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ὀνομάζει τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, ἐπειδή εἶναι τὸ κέντρο ὅλων τῶν ἑορτασμῶν, ἡ αἰτία καὶ ἡ ἀπαρχὴ ὅλων τῶν πανηγυρισμῶν.
            Ἡ ἱστορία ὑφαίνεται μὲ τὸ ὑφάδι τῆς ἄκρας ταπεινώσεως καὶ συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἀγάπη ἐστὶ» κατὰ τὸν Ἱερώτατον Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννη καὶ ἀγαπητικὰ προσφέρεται καὶ θυσιαστικὰ χαρίζεται, «ἳνα οἱ ἄνθρωποι ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσι».
            Ἆρα γε, θὰ κατανοήσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἡ μόνη πύλη σωτηρίας, ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ μόνη ὁδὸς γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς φθαρτότητος καὶ τὴν ἀπόλαυση τῆς αἰωνίου μακαριότητος εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός;
            Ἀλήθεια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προχωρήσῃ αὐτὸς ὁ κόσμος χωρὶς τόν σαρκί φανέντα Θεό; Πῶς θὰ ξεπεραστῇ ἡ μεγάλη ὀδύνη ἕνεκα τῆς ἐλλείψεως τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν τῆς γῆς, χωρίς τό ταπεινό προσκύνημα στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ;
            Χωρὶς τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχει ζωή, ἀλλὰ κόλαση καὶ θάνατος. Χωρὶς τὸν Ἐμμανουήλ, οἱ λαοὶ παραπαίουν. Μακράν τοῦ Θεοῦ οἱ πόλεμοι, τὰ μίση καὶ τὰ πάθη σκιάζουν τὸν παγκόσμιο ὁρίζοντα. Ὁ σεβασμὸς στὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα ἐξέλιπε καὶ ὁ φρικτός «ρατσισμὸς» εἶναι ἡ τραγική ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ φρονήματος τῶν ἀνθρώπων.
            Ὅσοι  πιστοί, λοιπόν, ἂς ζήσωμε τὸ Μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ ἂς τὸ κάνωμε ὑπόθεση τῆς προσωπικῆς μας  ζωῆς, τῆς οἰκογενειακῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνικῆς γενικώτερα.
            Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι καί προσωπικός ἀνακαινισμός, ἀλλά καὶ παγκόσμιος λυτρωμός. Εἶναι χαρὰ καὶ ἀγαλλίαμα συμπάσης τῆς κτίσεως. Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, ζώντας τὸ αἰώνιο παρόν, μὲ τὴν γλῶσσα τῆς ἀποκεκαλυμμένης καὶ σωζούσης ἀληθείας, μιλάει λυτρωτικὰ στὸν ἄνθρωπο. «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται…».
            «Ὁ Παλαιὸς ἡμερῶν παιδίον γέγονεν, ὁ ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου καθήμενος ἐν φάτνῃ τίθεται… ἐπειδὴ τοῦτο θέλει.  Θέλει γὰρ τὴν ἀτιμίαν ποιῆσαι τιμὴν, τὴν ἀδοξίαν ἐνδῦσαι δόξαν… Λαμβάνει μου τὴν σάρκα, ἵνα με ἁγιάσῃ· δίδωσί μοι τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ, ἵνα με διασώσῃ…».
 Ἀδελφοί μου,
             Δόξα τῷ ἐνανθρωπήσαντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι, διὰ τὰς πολλάς πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίας Του. Δόξα τῷ Θεῷ, διότι ἐγεννήθημεν ἐν τῷ φωτί τῆς γνώσεως Αὐτοῦ, ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν καὶ ἐνεδύθημεν Αὐτόν.
            Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ, διότι σήμερα ὀρθοδόξως ἑορτάζoμε καὶ θεοπρεπῶς πανηγυρίζομε, γνωρίζοντες τὸ μέγα τῆς Οἰκονομίας Αὐτοῦ Μυστήριον.
            Ὁ ἑορτασμὸς μας ἂς καταστῇ ὑπόθεση οὐσιαστική, ἐσωτερικὴ, βιωματική καὶ λυτρωτικὴ ἐμπειρία, ὥστε ζώντας  τὰ παρόντα μέσα στὸ κλῖμα τῆς ἀγάπης τοῦ γεννηθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ, νὰ ὁρῶμεν τὰ μέλλοντα, τὰ ἄφθαρτα καὶ αἰώνια, τὰ ὁποῖα ἀπολαμβάνουν ἤδη οἱ θεούμενοι ὅλων τῶν ἐποχῶν μὲ πρώτη τὴν Πανακήρατον Μητέρα Του, τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, τοὺς Ποιμένας καὶ τοὺς Μάγους, τοὺς Ἀποστόλους καί Διδασκάλους, τούς Ὁσίους καὶ Μάρτυρας ὅλων τῶν ἐποχῶν.
             Ἀδελφοί μου,
            «Χριστὸς γεννᾶται  δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε».
             Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικῶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ καὶ σᾶς εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας ἒτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

          +Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ

«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ      

ΚΥΡΙΑΚΗ:  11:3Ο-12:30  ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ.                              ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ  

        11:30-12:30 ΜΕΣΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ.

                      ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ

12:30- 13:15 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟ. ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ :   17:00-18:00 ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 

           ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΑΒΑΝΗ

                           19:00- 20:00 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΕΝΗΛΗΚΩΝ.

ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ: 18:00-19:00 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ        .      ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΠΕΜΠΤΗ : 11:00-15:00 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ.

                         ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΗΣ

16:00-17:00 ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :  18:00-19:00 ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣΣΑΒΒΑΤΟ : 10:00-12:00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ

16:00-17:00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

     ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΑΒΑΝΗ
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς


Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου
μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς
Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοὶ Λειτουργοί καί ἀγαπητοί μου Μαθητές.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη, νά ἐπικοινωνήσω πατρικά μαζί σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ ἐκ βάθους ψυχῆς, νά ἔχετε ὑγεία καί εὐλογία παρά Κυρίου, δύναμη και διάθεση ζεούσης καρδίας κατά τό νέο σχολικό ἔτος.
Οἱ Ἐκπαιδευτικοί ἐπιτελεῖτε ἕνα ξεχωριστό λειτούργημα μέσα ἀπό τό ὁποῖο μεταγγίζετε τήν γνώση στίς ψυχές τῶν παιδιῶν καί καλλιεργεῖτε τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μαθητῶν, ὥστε νά τεθοῦν τά σωστά καί ἄσειστα θεμέλια γιά τήν περαιτέρω πρόοδο καί πορεία τῆς ζωῆς τους.
Τό λειτούργημα τοῦ Δασκάλου κρύβει μεγαλεῖο καί ἀρχοντιά, ἀλλά ἐμπεριέχει καί τήν εὐθύνη τῆς καλλιεργείας τῶν μαθητῶν ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά γενικῶν γνώσεων, ἀλλά μέ τήν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος, «κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Νά ὑψώνετε τά μάτια σας στό Θεό καί νά ἐπικαλῆσθε τήν βοήθειά Του στό ἒργο σας. Χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στήν ἂμμο κτίζομε τά ὃποια οἰκοδομήματα καί γιά τόν λόγο αὐτό οὒτε ἀντοχή, οὒτε διάρκεια ἒχουν. Νά διδάσκετε ἀδελφοί μου, στά παιδιά τήν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου καί ὓστερα ὃλα τά ἂλλα, ὣστε νά ἒχουν ὁλοκληρωμένη εἰκόνα καί ἂποψη περί τῆς ζωῆς, τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ προορισμοῦ καί τελικοῦ σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ αἰωνιότητα.
Ἐπάνω σ' αὐτό τόν ἱστό πρέπει νά ὑφαίνεται ἡ ὅλη προσπάθεια γιά τήν προσφορά τοῦ Δασκάλου στούς μαθητάς, στήν κοινωνία, στόν κόσμο ὁλόκληρο.
Ἐπιθυμῶ ἐπίσης νά σᾶς εὐχαριστήσω, ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί, διότι μέ συνείδηση εὐθύνης ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἔναντι τοῦ χρέους στήν Ἱστορία, τήν Παράδοση καί τήν βαρειά πνευματική Κληρονομιά τῆς Πατρίδος μας, ἐπιτελεῖτε τό χρέος σας κάνοντας κατάθεση ψυχῆς. Γνωρίζω ὅτι τό ἔργο αὐτό καθίσταται δυσκολώτερο σήμερα, ἕνεκα τῆς κρισιμότητας τῶν καιρῶν καί τῶν ποικίλων δυσκολιῶν πού βιώνει ἡ κοινωνία μας καί ἡ χώρα μας.
Ἡ προσευχή μου σᾶς συνοδεύει στό δύσκολο, ἀλλά τόσο ξεχωριστό καί εὐλογημένο ἔργο σας.
Σέ σᾶς τούς Μαθητάς ἀπευθύνομαι μέ πολλή ἀγάπη καί σᾶς εὐλογῶ ἀγαπητά μου παιδιά., ὣστε νά ἐπιτύχετε στήν προσπάθεια καί στόν ἀγῶνα πού καταβάλλετε γιά μόρφωση καί κατάκτηση ὑψηλῶν κορυφῶν. Σᾶς εὔχομαι δύναμη παρά Θεοῦ, χαρά καί κάθε εὐλογία κατά τό σχολικό ἔτος πού ἤδη ἄρχισε. Ὁ δρόμος τῆς μάθησης καί τῆς γνώσης, χρειάζεται κόπο, ὑπομονή, ἐπιμονή καί ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου καθημερινῶς.
Σᾶς καμαρώνομε μαζί μέ τούς γονεῖς σας καί ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς δοῦμε πολύ ψηλά μέσα στήν κοινωνία μας. Εἶστε οἱ χρυσές ἐφεδρεῖες μας καί τό ἐλπιδοφόρο μέλλον γι’ αὐτό τόν τόπο.
Τέλος ἐκφράζω τά βαθύτατα αἰσθήματα τῆς ἀγάπης μου πρός τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν καί τούς διαβεβαιῶ ὅτι στόν ὡραῖο ἀγῶνα τους γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν τους καί τήν καταξίωση τους στήν ζωή, τούς συνοδεύουν οἱ εὐχές καί οἱ θερμές προσευχές μου πρός τόν Κύριό μας.
Τά παιδιά μας εἶναι τά ὡραιότερα δῶρα τοῦ Θεοῦ, γι' αὐτό καί πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο καί νά ἐργαζώμεθα γιά τήν κατά Θεό παιδεία καί ἀνατροφή τους. Νά ἐνδιαφερώμεθα ὄχι μόνο γιά τήν κατά κόσμον γνώση, ἀλλά καί γιά τήν Θεόν σοφία. Νά ἀγωνιζώμεθα ὃχι μόνο γιά νά κάνωμε τεχνοκράτες καί κοσμικούς ἐπιστήμονες, ἀλλά ἀνθρώπους μέ πίστη στόν Θεό, ἀγάπη στόν ἂνθρωπο, προσωπικότητες μέ ἦθος καί μέ  ἀξιοπρέπεια.
Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους μέ ἀγάπη πατρική
Καλή σχολική χρονιά.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...