Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ


Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ


Ἦχος πλ. β’
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καί τό ἅγιον Πνεῦμα, ὅπερ ἐν γλώσσαις πυρίναις, τοῖς Ἀποστόλοις ἐπέμφθη, καί δί' αὐτοῦ πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβειν ἁγίαν.

Τό Πνεῦμα τό ἅγιον, ἥν μέν ἀεί, καί ἐστι καί ἔσται, οὔτε ἀρξάμενον, οὔτε παυσόμενον, ἀλλ' ἀεί Πατρί καί Υἱῶ συντεταγμένον, καί συναριθμούμενον, ζωή, καί ζωοποιοῦν, φῶς, καί φωτός χορηγόν, αὐτάγαθον, καί πηγή ἀγαθότητος, δί' οὗ Πατήρ γνωρίζεται, καί Υἱός δοξάζεται, καί παρά πάντων γινώσκεται, μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τῆς ἁγίας Τριάδος.

Τό Πνεῦμα τό ἅγιον, φῶς, καί ζωή, καί ζῶσα πηγή νοερά, Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, ἀγαθόν, εὐθές, νοερόν, ἡγεμονεῦον καθαῖρον τά πταίσματα, Θεός καί θεοποιοῦν, πῦρ, ἐκ πυρός προϊόν, λαλοῦν, ἐνεργοῦν, διαιροῦν τά χαρίσματα, δί' οὗ Προφῆται ἅπαντες, καί Θεοῦ Ἀπόστολοι, μετά Μαρτύρων ἐστέφθησαν, Ξένον ἄκουσμα, ξένον θέαμα, πῦρ διαιρούμενον εἰς νομάς χαρισμάτων
Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Λήξη κατηχητικών

Από το κατώτερο κατηχητικό της ενορίας μαςΑγαπητά μας παιδιά ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας. 

Καλό Καλοκαίρι.

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Πέντε χρόνια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008

Πέντε χρόνια πέρασαν από το μεγάλο σεισμό της 8ης Ιουνίου του 2008 όπου κατεδαφίστηκε ο Ναός μας αλλά και πολλά σπίτια της ενορίας μας. Δοξάζουμε τον Θεό και τον προστάτη μας Άγιο Χαράλαμπο διότι και τα σπίτια όλα ξαναχτίστηκαν και η ανέγερση του νέου Ιερού Ναού μας προχωρά. Προσευχόμαστε ώστε σύντομα η ευσέβεια των ενοριτών μας να στεγαστεί στό νέο Ναό. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ.Χρυσόστομο για τη μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση. Ευχαριστούμε όλους τους ενορίτες, τους ευλαβείς προσκυνητές και δωρητές. Ευχαριστούμε τέλος τους επιτρόπους και όλα τα μέλη της ερανικής επιτροπής για τον καθημερινό τους αγώνα. Σήμερα λειτουργήσαμε στο παρεκκλήσιο του κοιμητηρίου, ευχαριστήσαμε τον Θεό για τις μεγάλες Του ευεργεσίες και για τα θαύματα που ζούμε κάθε ημέρα (τα οποία είναι σημεία της παρουσίας Του) και δεηθήκαμε υπέρ υγείας πάντων των ενοριτών.
ιερέας Δημήτριος Μπιλιανός 

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Είκοσι χρόνια χωρίς τον «Κυρ Γιώργη»

 

Είκοσι χρόνια χωρίς τον «κατηχητή» μας Γεώργιο Οικονόμου 

6-Ιουνίου-1993  6-Ιουνίου-2013

Αιωνία του η μνήμη


Πάντα θα μας διδάσκει η μεγάλη του πίστη προς τον Θεό, το αγωνιστικό και ιεραποστολικό του φρόνημα και η άδολη αγάπη του προς όλους και κυρίως στα παιδιά. Γεωργίου του κατηχητού της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αιωνία η μνήμη.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...