Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Το Μυστήριο του Ευχελαίου


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Ευχέλαιο εἶναι τό μυστήριο κατά τό ὁποῖο οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας  ἁγιάζουν το ἔλαιο καί χρίουν τούς πιστούς που εἶναι ἀσθενείς δία να ἔχουν ίαση ψυχῆς καί σώματος.
Θεία σύσταση: Βασική αγιογραφική μαρτυρία περί του Εὐχελαίου εἶναι στο βιβλίο του Ἰακώβου του Ἀδελφοθέου «ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καί προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῳ ὀνόματι του Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ἦ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» (Ἰακώβου 5, 14-15)
Αἰσθητά σημεῖα: 1) τό ἔλαιον, 2) οἱ εὐχές καί 3) ἡ δία του ἁγιασμένου  ἐλαίου χρίσῃ τῶν μελῶν του σώματος.
Μεταδιδόμενη ἀοράτως θεία χάρη: διά του μυστηρίου του Εὐχελαίου παρέχεται ἡ θεία χάρη πού θεραπεύει 1) τις σωματικές ἀσθένειες, ἐφόσον  ὁ Θεός κρίνει τοῦτο συμφέρον διά τόν ἀσθενῆ καί 2) τις πνευματικές ἀσθένειες, μετά τῶν ὁποίων συνδέονται πολλές φορές καί οἱ σωματικές. Σημειωτέον ὅτι τό Εὐχέλαιο δέν ἀντικαθιστᾶ τό μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως. Τό πιό σωστό εἶναι νά προηγεῖται ἡ ἐξομολόγηση, μετά νά ἀκολουθεῖ τό Εὐχέλαιο καί τέλος ἡ Θεία κοινωνία. Πάντως συγχωρεῖ ἁμαρτίες οἱ ὁποῖες ἔχουν διαπραχθεῖ ἐν ἀγνοία ἤ ἔχουν ξεχασθεί.
Στο μυστήριο του Εὐχελαίου κυριαρχεί ὁ ἀριθμός ἑπτά διότι ἑπτά εἶναι οἱ Ἀπόστολοι που διβαζονται, ἑπτά τά Εὐαγγέλια, ἑπτά οἱ ευχές καί ἑπτά οἱ ἱερεῖς πού τό τελοῦν (βεβαίως εἶναι ἔγκυρο καί ὅταν τελεῖται ἀπό ἕναν ἱερέα). «Προσκαλοῦνται ἑπτά, διότι, ὅπως λέγουν οἱ ἀλληγορισταί ἑπτά λέγει ὁ Ἠσαΐας ἀριθμοῦνται τά χαρίσματα του Ἀγίου Πνεύματος, ἑπτά ἦταν οἱ ἱερεῖς του νόμου πού σάλπισαν γύρῳ ἀπό τήν Ἱεριχώ καί ἔπεσαν τά τείχη, ἑπτά φορές ὁ προφήτης Ελισαίος γονάτισε για να ἀναστήσει τό νεκρό παιδί τῆς Σουναμίτιδος, ἑπτά φορές ὁ προφήτης Ἠλίας προσευχήθηκε καί ἔβρεξε· ὅπως τότε ἔτσι καί τώρα επταδική χρειάζεται προσευχή για να κατεδαφιστούν τά τείχη τῆς ἁμαρτίας, ἡ νεκρή ἀπό τήν ἁμαρτία ψυχή να ἀναζωογονηθεῖ, κάθε ἀσθένεια να νικηθεί καί ἡ χάρη του Θεοῦ να ἔλθει ἐπί τόν ἀσθενῆ» (Συμεών Θεσσαλονίκης)
Τό μυστήριο του Εὐχελαίου ἐτελεῖτο ὅπως ὅλα τά μυστήρια μέσα στη θεία λειτουργία. Ἐτελοῦντο μάλιστα διαδοχικῶς ἐπί ἑπτά ἡμέρες ἑπτά θείες λειτουργίες ἀπό ἑπτά ἱερεῖς, οἱ ποῖοι έχριαν στο τέλος κάθε λειτουργίας τόν ἀσθενῆ καί τους παρευρισκομένους.
Ὡς πρός τά ὑλικά πού χρησιμοποιούνται κατά τήν τέλεση του Εὐχελαίου σημειώνουμε ὅτι τοποθετείται λάδι καθαρό μέσα σε μία κανδήλα, ὅπου καίει μία καντηλήθρα καί ἀλεύρι μέσα σε ἔνα καθαρό σκεῦος ὅπου καῖνε ἑπτά καθαρά κεριά. Με τό αλεύρι αὐτό μετά τήν τέλεση του Μυστηρίου φτιάχνουμε πρόσφορο καί τό προσφέρουμε στο Ναό για την θεία Λειτουργία.  

από το κατηχητικό των ενηλίκων 18-2-2013 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...