Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΗΣ (20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975) 
(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

  • "θάνατος καὶ ζωὴ ἐν χειρὶ γλώσσης". (Παροιμ. ιη΄ 21) 
  • "Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ". (Ματθ. ιβ΄ 36-37) 
  • "Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ' εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας". (Ἐφεσ. δ΄ 29) 
  • "Μὴ γίνου ἀλλοτρίων πταισμάτων δικαστής". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Οὐ δεῖ κατὰ ἀπόντος ἀδελφοῦ λέγει τίς τι, σκοπῷ τοῦ διαβάλλειν αὐτόν, ὅπερ ἐστὶ καταλαλιά, κἂν ᾖ ἀληθῆ τὰ γινόμενα". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Δεῖ τὸν καταλαλοῦντα ἀδελφὸν ἀποστρέφεσθαι". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Οὐ δεῖ εὐτράπελα φθέγγεσθαι". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Οὐ δεῖ ἀργολογεῖν". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "Μὴ κρίνειν, μὴ καταλαλεῖν, μηδὲ ὅλως ἡδέως ἀκούειν καταλαλίας μὴ ταχέως πιστεύειν". (Μέγας Βασίλειος) 
  • "εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ". (Ἰακ. γ΄ 3)

πηγη : 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗΟ Μακαριστός Ιεράρχης συμμετείχε στον αγιασμό της θεμελίωσης του νέου Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων πριν από δέκα χρόνια. Αιωνία του η μνήμη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...