Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Η ανέγερση του ιερού Ναού προχωρά


Με τη χάρη του Θεού, τις πρεσβείες του Αγίου Χαραλάμπους και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου το ιερό έργο της ανεγέρσεως προχωρά. Ευχαριστούμε όλους τους ευσεβείς χριστιανούς που βοηθούν σε αυτές τις δύσκολες εποχές ώστε να συνεχίζεται η ανέγερση.


Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Μυστήριο του Γάμου (β)


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (β)

Αἰσθητά σημεῖα : α) Ἡ ελεύθερη συγκατάθεση τῶν νεόνυμφων. Εἶναι ἡ απαραίτητη προϋπόθεση για τήν τέλεση του μυστηρίου, γι᾿ αὐτό καί πρέπει να ἐρωτῶνται ὑπό του ἱερέως οἱ νεόνυμφοι ἐάν οικειοθελώς ἔρχονται εἰς γάμου κοινωνίαν. β) Οι ευχές και γ) η εὐλογία του ἱερέως. Τό μυστήριο ἐπιτελεῖται δία τῆς εὐλογίας του ἱερέως ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ τελῶν αὐτό.
Μεταδιδόμενη χάρις : Διά του μυστηρίου του γάμου παρέχεται εἰς τούς προσερχομένους ἡ θεία χάρις ἡ ὁποία εξαγιάζει τήν ψυχοσωματική ένωση αὐτῶν καί ἐνισχύει αὐτούς για τήν τέλεση τῶν σκοπῶν του γάμου. Ἡ διά του μυστηρίου του γάμου ένωση εἶναι ισόβιος καί πρέπει νᾷ παραμείνει ἀδιάλυτος «ὁ οὖν ὁ Θεός συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω»(Ματθ. 19,6). Δια την ανθρώπινη ἀδυναμία ὁ Κύριος ἐπιτρέπει τό διαζύγιο μόνο λόγῳ μοιχείας (Ματθ. 5, 32). Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία ἐπιτρέπει τήν τέλεση δεύτερου ἤ καί τρίτου γάμου, μετά τήν λύσῃ του προηγουμένου.
  • Μικτοί γάμοι ὀρθοδόξου καί ἑτεροδόξου εἶναι ἀνεκτοί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τελούμενοι ὀρθόδοξα καί ὑπό τήν προϋπόθεση να υποσχεθούν ὅτι τά τέκνα θα ακολουθήσουν τό ορθόδοξο δόγμα. Γάμος μεταξύ ὀρθοδόξου καί ετεροθρήσκου (μουσουλμάνου, βουδιστοῦ κλπ) ἀπαγορεύεται.
Συμβολισμοί: 1) τά δακτυλίδια : συμβολίζουν τήν επιβεβαίωση του συναπτομένου γαμήλιου δεσμοῦ καί ἀποτελοῦν τήν επισφράγιση (σφραγῖδα) τῆς ἀγαπητικῆς τούς σχέσης. Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεσσαλονίκης μας πληροφορεῖ ὅτι τό δακτυλίδι του ἄνδρα κατασκευαζόταν ἀπό σίδηρο  «διά τό στερρόν» του ἀνδρικοῦ φύλου, ἐνῶ τῆς γυναῖκας ἀπό χρυσό «διά τό ἁπαλόν τε καί ἁγνόν». Ἀπό τόν παράμεσο δάκτυλο ὅπου τίθεται τό δακτυλίδι ξεκινά ἡ φλέβα πού καταλήγει στην καρδιά, τήν ἔδρα τῆς ἀγάπης. 2) ἡ άρμοση τῶν δεξιῶν χεριών τῶν νυμφευομένων : θεωρεῖται ἡ κατεξοχήν μυστηριακή στιγμή του καθαγιασμοῦ τῆς σχέσεως τῶν ερχομένων εἰς γάμου κοινωνίαν (εὐχή τῆς ἁρμόσεως). 3) τά στέφανα : τό στεφάνωμα τό λαμβάνουν οἱ νεόνυμφοι για δύο λόγους α) «δόξῃ καί τιμή στεφάνοσον αὐτούς» διότι κρατισαν τήν ἁγνότητά τούς ἕως τόν γάμο καί β) διότι πλέον εἶναι οἱ βασιλεῖς του δικού τούς οἴκου. 4) τό ποτήριο : συμβολίζει τήν ὁμοφροσύνη, την κοινή συμμετοχή στις χαρές και τις λύπες, τήν κοινωνία του βίου καί τήν εὐφροσύνη. Εἶναι κατάλοιπο τῆς τελέσεως του γάμου μέσα στῇ θεία λειτουργία. 5) τά κουφέτα συμβολίζουν τη γλυκύτητα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν πού θα απολαύσουν με τόν ἀγῶνα τούς οἱ νεόνυμφοι. 6) ὁ νυφικός χορός : ἐκφράζει τη χαρά τῆς ὁμηγύρεως για τό ευχάριστο γεγονός πού συντελέστηκε. 7) τό ρύζι : αρχαίο ελληνορωμαϊκό έθιμο τῶν «καταχυσμάτων» πολύγονων δηλαδή σπόρων, ὅπως σουσάμι, κριθάρι, ρύζι κλπ με τά ὁποία ράντιζαν τούς νεονύμφους για να ἔχουν καρπούς δηλαδή τέκνα ἀλλά καί ἐπάρκεια ὑλικῶν ἀγαθῶν στη ζωή τούς. 
  • «ἡ γυνή του ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ' ὁ ἀνήρ. ὁμοίως δέ καί ὁ ἀνήρ του ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ' ἡ γυνή. μή ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἄν ἐκ συμφώνου πρός καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστεία καί τῇ προσευχή καί πάλιν ἐπί τό αὐτό συνέρχησθε, ἵνα μή πειράζη ὑμᾶς ὁ σατανᾶς δία τήν ἀκρασίαν ὑμῶν. τοῦτο δέ λέγω κατά συγγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν». (Α' Κορινθ. 7, 4-6)

                                  Από το κατηχητικό των ενηλίκων Δευτέρα  11-2-2013


Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Τριώδιο
Τριώδιον


    Τριώδιο ονομάζεται το Λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο περιλαμβάνει τους Ύμνους των Κυριακών, από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο πριν την Τελετή της Αναστάσεως. Ονομάζεται έτσι διότι οι περισσότεροι Κανόνες του Όρθρου(πρωινή Ακολουθία) περιέχουν τρείς Ωδές ενώ συνήθως περιέχουν εννέα Ωδές.


     Το Τριώδιο τοποθετείται στα Αναλόγια των Ναών μας στον Εσπερινό του Σαββάτου της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου αφού πρώτα ο Πρωτοψάλτης το παραλάβει από την Εικόνα του Χριστού και το ασπασθεί. Έτσι ανοίγει το Τριώδιο, περίοδος η οποία διαιρείται σε τρείς μικρότερες, α) από Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι Κυριακή της Τυροφάγου, β) Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο Του Λαζάρου και γ)Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση. Οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής


1.Τελώνου και Φαρισαίου 
2.Ασώτου
3.Απόκρεω 
4.Τυροφάγου


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


 5. Α΄ Νηστειών (Ορθοδοξίας)                                 6. Β΄Νηστειών (Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά) 


7. Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως8. Δ΄Νηστειών (Οσ. Ιωάννου της Κλίμακος) 


9. Ε΄Νηστειών (Οσ. Μαρίας της Αιγυπτίας) και


10.Κυριακή των Βαΐων.


   Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι και του Ασώτου καταλύουμε αρτύσιμες τροφές ακόμη και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Από την Κυριακή του Ασώτου μέχρι την Κυριακή των Απόκρεω καταλύουμε εκτός Τετάρτης και Παρασκευής ενώ η τελευταία Κυριακή που τρώμε κρέας είναι των Απόκρεω.


   Από την Δευτέρα της Τυρινής μέχρι και την Κυριακή της Τυρινής καταλύουμε αυγά, ψάρι και τυροκομικά ακόμη και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Οι Ύμνοι του Τριωδίου είναι Κατανυκτικοί και μας προετοιμάζουν για να υποδεχθούμε το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας.

 

 

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Μυστήριο του Γάμου (α)
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (α)


 «Και ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν» (Γένεσις 1, 27-28)

Γάμος εἶναι τό μυστήριο κατά τό ὁποῖο δια τῆς εὐλογίας του ἱερέως παρέχεται εἰς τούς ἐλευθέρως συζευγνυμένους ἡ θεία χάρις ἡ ἁγιάζουσα τήν ἕνωση αὐτων καί ἐνισχύουσα αὐτούς εἰς τήν τέλεση τῶν σκοπῶν του γάμου.

Σκοπός του γάμου γενικῶς εἶναι ὁ ἁγιασμός γιά να ὑπάρξει ἡ ἐν Χριστῷ ψυχοσωματική ἕνωση τῶν προσερχομένων. Εἰδικότερα σκοποί (ἤ καρποί) του γάμου εἶναι: α) ἡ λληλοσυμπλήρωση καί ἡ ἀλληλοβοήθεια τῶν συζύγων, β) ἡ συγκράτηση καί ἡ πνευματοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν δια τῆς ἀσκήσεως τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν (ἐγκράτεια ἐκ συμφώνου), γ) ἡ τεκνοποιία, δ) ἡ κατά Θεόν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν μέσα ἀπό τό ἁγιασμένο παράδειγμα τῶν γονέων.


Θεία σύσταση: θεσμοθέτης του μυστηρίου του γάμου εἶναι ὁ Θεός δια τῆς δημιουργίας τῶν δύο φύλων (Γέν. 1, 27) καί τῆς πλάσεως τῆς γυναικός ἐκ τῆς πλευρᾶς του Ἀδάμ (Γέν. 2,21). «αὐτή κληθήσεται γυνή ὅτι ἐκ του ἀνδρός  αὑτῆς ἐλήφθη αὕτη» (Γέν. 2, 23). Στήν Κ. Διαθήκη τό μυστήριο του γάμου ἀνυψώνεται ὅταν ἡ ἕνωση ἀνδρός καί γυναικός παραβάλλεται μέ τήν ἕνωση του Νυμφίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά τῆς νύμφης Ἐκκλησίας. «τό μυστήριο τοῦτο μέγα ἐστί ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν»(Ἐφ. 5, 32). Τήν θεία σύσταση δηλώνει καί τό πρῶτο θαῦμα του Χριστοῦ στό γάμο τῆς Κανᾶ μέ τή μεταβολή του νεροῦ σέ κρασί.


Αποστολικό ανάγνωσμα του Μυστηρίου του Γάμου:«Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῶ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἔστι κεφαλή τῆς γυναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή τῆς ἐκκλησίας, καί αὐτός ἔστι σωτήρ του σώματος. ἀλλ' ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῶ Χριστῶ, οὕτω καί αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς γυναίκας ἑαυτῶν, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς,…οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τάς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τά ἑαυτῶν  σώματα. ὁ ἀγαπῶν τήν ἑαυτοῦ γυναίκα ἑαυτόν ἀγαπᾶ. οὐδείς γάρ ποτέ τήν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ' ἐκτρέφει καί θάλπει αὐτήν, καθώς καί ὁ Κύριος τήν ἐκκλησίαν∙ ὅτι μέλη ἐσμέν του σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ.  ἀντί τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναίκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν ἐκκλησίαν. πλήν καί ὑμεῖς οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος τήν ἑαυτοῦ γυναίκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δέ γυνή ἴνα φοβῆται τόν ἄνδρα» (Εφεσίους 5, 22-33) 

 από το κατηχητικό των ενηλίκων Δευτέρα 4-2-2013Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

NEANIKH OMAΔΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 


Το χορευτικό τμήμα της Νεανικής Ομάδας Αγίου Δημητρίου Πατρών, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και διοργανώνει μια μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με τίτλο: «Το πανηγύρι ήταν πολύ κι ο τόπος ήταν λίγος…». Σας προσκαλούμε λοιπόν σε ένα λαογραφικό σεργιάνι όπως αυτό εκφράζεται στα πανηγύρια της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Καρπάθου και της Πελοποννήσου, μέσα από ήθη, έθιμα και τοπικές παραδόσεις όπως αυτές συναντιούνται στο θρησκευτικό και λαϊκό αίσθημα των κατά τόπους περιοχών.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών.


  

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...