Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

Τὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνήΤὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, 
τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, 
καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν, 
ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, 
τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεόν, τὰς ἐλπίδας θεμένων, 
Θεοτόκε πανύμνητε, καὶ ἀπειρόγαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...