Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣTΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019.
          Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί, ἀγαπητά μου παιδιά,
          Tώρα πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός πατέρας νά ἐπικοινωνήσω μέ τούς Ἐκπαιδευτικούς καί Μαθητάς καί νά εὐχηθῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, νά ἒχουν ὑγεία, δύναμη καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό στήν προσπάθεια ἡ ὁποία ἢδη ἂρχισε.

          Ὃλοι γνωρίζομε ὃτι ζοῦμε σέ δύσκολους καιρούς καί ὃτι γιά νά φθάσωμε στό ἐπιθυμητό τέρμα χρειάζεται ἀγῶνας, ὁ ὁποῖος προϋποθέτει, ἀγάπη, ὑπομονή, ἐπιμονή, ταπείνωση καί προσευχή.
          Δέν θά σταθῶ στίς δυσκολίες, στήν πολυεπίπεδη κρίση, στήν κατάπτωση τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν καί τόσα ἂλλα πού ταλανίζουν τήν κοινωνία, ὡς μή ὢφελε καί πού ἀποτελοῦν ἀνασταλτικούς παράγοντες στήν ὡραία προσπάθεια  γιά προσφορά ἀγάπης, γνώσης, συνελόντι εἰπεῖν, παιδείας.
          Θά ἀναφερθῶ στούς ἐκλεκτούς Ἐκπαιδευτικούς πού ἒχομε καί οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τήν ὑπευθυνότητα, τήν διάθεση γιά ἐργασία, τόν καταρτισμό καί τήν ἀγάπη στά παιδιά, τά ὁποῖα εἶναι ἡ χρυσῆ ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας.
          Τό ἒργο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν εἶναι λειτούργημα, πού σημαίνει αὐταπάρνηση καί θυσιαστική προσφορά. Σημαίνει κένωση, ἂδειασμα δηλαδή, προκειμένου νά φωτισθοῦν οἱ εὒπλαστες ψυχές τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα οἱ γονεῖς ἐμπιστεύονται στά χέρια τῶν Δασκάλων.
          Πιστεύω προσωπικά ὃτι ἡ προσφορά τοῦ Δασκάλου εἶναι τό ὡραιότερο ἒργο, εἶναι μετάγγιση, ὂχι ἀπλῶς γνώσεων, ἀλλά ψυχῆς.
          Πάνω ἀπ’ ὃλα αὐτά τά έφόδια γνωρίζουν οἱ Ἐκπαιδευτικοί μας, ὃτι ὑπάρχει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού νοηματοδοτεῖ τήν θαυμάσια προσπάθειά τους.
          Ἐπειδή ὁ ἂνθρωπος εἶναι δημιουργημένος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ἡ παιδεία ἒχει ὡς σκοπόν τήν καλλιέργεια τοῦ ὃλου ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς ὀντότητος, προκειμένου νά φθάσῃ στόν προορισμό του πού εἶναι ἡ θέωση. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος θά τονίσῃ «ἡ παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστί».
          Ἲσως φαίνεται γιά κάποιους βαρύς ὁ λόγος καί δύσκολος ὁ δρόμος. Ὃμως αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια.
          Εὒχομαι στούς Ἐκπαιδευτικούς μιά κατά πάντα, εὐλογημένη σχολική χρονιά, ὣστε νά εὐοδωθοῦν οἱ παιδαγωγικοί στόχοι.
          Στούς Μαθητάς εὒχομαι νά ἒχουν χαρά καί δυναμισμό, διάθεση γιά μελέτη, νά ἀξιοποιήσουν σωστά τό χρόνο πού ἒχουν μπροστά τους, ὣστε νά ἐκπληρωθοῦν οἱ ἐπιθυμίες τους.
          Καλή δύναμη καί εὐλογία παρά Θεοῦ καί στούς Γονεῖς τῶν παιδιῶν, ὣστε νά καμαρώσουν τά παιδιά τους, κατά τήν ἀγάπη καί τήν ἐπιθυμία τους καί πάντως σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιατί γνωρίζομε ὃτι ὁ ἀγῶνας γιά νά τά μεγαλώσουν καί νά μορφώσουν τά παιδιά τους εἶναι ἀρκετά ἐπίπονος, ὃμως στό τέλος ὑπάρχει  ἡ ἀπόλαυσις τῶν εὐκλεῶν καρπῶν. Τούς τό εὒχομαι ὁλοψύχως.
          Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους μέ ἀγάπη πατρική.
          Καλή σχολική χρονιά.
 
+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος
 
 

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Β’ Ἐπέτειος Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων Πατρῶν.


 Μὲ λαμπρότητα καὶ μέσα σὲ συγκινησιακὰ φορτισμένο κλῖμα ἑορτάσθη τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου 2018, ἡ Β΄ Ἐπέτειος ἀπὸ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων. Νά σημειώσωμε ὃτι ὁ παλαιός Ναός κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου τοῦ 2008.
●Τὸ πρωί, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους Λαοῦ.


Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν Β’ ἐπέτειο ἀπὸ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κάνοντας μνεία τῶν ἀγώνων καὶ κόπων πού κατεβλήθησαν ἀπὸ τότε πού κατεστράφη ἀπὸ τὸν σεισμὸ τῆς 8ης  Ἰουνίου τοῦ 2008 ὁ παλαιὸς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, μέχρι τὴν θεμελίωση  καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἐγένετο ἐπίσης μνεία ὃλων τῶν ἀγώνων ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού προκάλεσε ὁ σεισμός ὂχι μόνο σέ ἐπίπεδο Ἱερῶν Ναῶν (80 Ναοί κατεστράφησαν), ἀλλά καί σέ ἐπίπεδο κατοικιῶν καί περιουσιῶν τῶν κατοίκων τῆς Ἀχαΐας, κυρίως στίς δυτικές περιοχές. Μίλησε γιά τίς παρεμβάσεις στά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα καί Ὑπηρεσίες καί γιά τήν συνεργασία μέ τούς τοπικούς Φορεῖς προκειμένου νά  ἀντιμετωπισθοῦν τά πολλά καί δύσκολα προβλήματα.
Ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά ἐπήνεσε μέ θερμά λόγια  τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Μπιλιανὸ καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, ὡς καὶ ὅλους τούς κατοίκους τῶν Τσουκαλεΐκων γιὰ τοὺς κόπους τους καὶ τὸ ζῆλο τους γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἔργων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθησαν στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας, τό ὁποῖο φέρει τὴν ὀνομασία «Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος» τὰ Ἐγκαίνια μεγάλης Ἐκθέσεως Φωτογραφίας, ποὺ παρουσιάζει τόσο τὸν παλαιὸ Ἱερὸ Ναὸ ὅσο καὶ τὸν Νέο Ναὸ τοῦ Ἁγίου, δίδοντας ἔτσι τὴν δυνατότητα στοὺς προσκυνητὲς καὶ ἐπισκέπτες νὰ παρακολουθήσουν τὴν ἱστορική πορεία τῆς Ἐνορίας καί κυρίως τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως, τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

 
πηγη : ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
 
 
 
 
 

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΜΝΗΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εικοσιπέντε χρόνια χωρίς τον «κατηχητή» μας Γεώργιο Οικονόμου 

6-Ιουνίου-1993  6-Ιουνίου-2018

Αιωνία του η μνήμη


Πάντα θα μας διδάσκει η μεγάλη του πίστη προς τον Θεό, το αγωνιστικό και ιεραποστολικό του φρόνημα και η άδολη αγάπη του προς όλους και κυρίως στα παιδιά. Γεωργίου του κατηχητού της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αιωνία η μνήμη.

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...